Novinky

 

Návrh zákona je již v Senátu

o značení a centrální evidenci psů a změně dalších zákonů 

Tento zákon upravuje podmínky a způsob označování psů a způsob jejich evidence, upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob a pravomoc orgánů státní správy a místní samosprávy v oblasti evidence psů a jejich umísťování v útulcích.

Cílem návrhu zákona o centrální evidenci psů a změně dalších zákonů je především zavedení jednotné evidence psů na území České republiky. Spolu s centrální evidencí se návrh snaží řešit dalšími opatřeními i značně rozšířené nešvary v chovu psů, z nichž zejména nelegální vývoz štěňat z tzv. množíren dělá České republice ve státech EU na západ od státní hranice nemalou ostudu. Zákon zavádí povinnou identifikaci psa elektronickým transpondérem (dále jen čipem), čímž spolu s jednotnou povinou evidencí psů, zajistí jednoduché ztotožnění psa s jeho majitelem. Povinnost identifikace psa čipem je dána nepřímo od r.2020 novelou veterinárního zákona v souvislosti s platností očkování proti vzteklině (Rabies). Tento návrh zákona v této souvislosti upřesňuje postup a zavádí nové povinnosti. Ztotožnění psa a jeho majitele v prvé řadě značně usnadní navracení ztracených a zaběhnutých psů jejich majitelům. Přičemž tato skutečnost bude mít i další vedlejší kladné dopady.

 

Dr.DO děkuje, že díky Káče, může být členem tohoto spolku...